LAKISÄÄTEISET PALVELUMME

 • Energiatodistukset
 • Pelastussuunnitelmat
 • Kunnossapitotarveselvitykset
 • Leikkipaikkojen turvallisuustarkastukset
 • Osakkaiden muutos- ja korjaustyöilmoitukset
 • Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät
 • Tulityöluvat
 • Tilaajavastuulain mukaisten dokumenttien tarkastaminen
 • Hyvään kiinteistönpitoon kuuluvat palvelut
 • Vuosittainen kiinteistökatselmus
 • Energian ja vedenkulutuksen seuranta sekä korjaavat toimenpiteet tarvittaessa
 • Märkätilakatselmukset
 • Tuholaistorjuntatöiden organisointi
 • Taloyhtiön valvontatehtävät
 • Vedeneristystöiden valvonta
 • Osakkaiden muutos- ja korjaustöiden arviointi
 • Edellä mainittujen tehtävien lisäksi meiltä sujuvat myös
 • Vahinkokorjausten hoitaminen alusta loppuun osakkaan ja taloyhtiön parhaaksi
 • Kaikenlaisten korjausten organisointi
 • Peruskorjausten hallinnointi