ASUINKIINTEISTÖN ISÄNNÖINTITEHTÄVÄT

Isännöitsijän asema

Isännöitsijä on asunto-osakeyhtiön toimitusjohtaja, jonka tärkein tehtävä on yhtiökokouksen ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa, lain määräyksiä noudattaen. Tämän lisäksi laissa on isännöitsijälle määritelty tiettyjä erityistehtäviä.

Isännöitsijän tehtävän keskeisin osa on huolehtia yhtiön normaalin toiminnan sujumisesta. Tehtävien moninaisuuden vuoksi ei voida luetella kaikkia isännöitsijän yksittäisiä tehtäviä. Ratkaisevaa on, että kokonaisuus toimii kustannustehokkaasti.

Osan tehtävistä isännöitsijä hoitaa itse ja osaan hän voi tai hänen jopa pitää palkata asiantuntijoita.

Hallitus yhtiön johtavana hallintoelimenä valvoo isännöitsijän toimintaa ja voi antaa isännöitsijälle toimintaohjeita yksittäisten tehtävien suorittamisessa. Tehtävänsä isännöitsijän on suoritettava ammattitaitoisesti ja isännöinnin eettisiä ohjeita noudattaen.

Suomen Laatuisännöinti Oy antaa tarjouksensa yhteydessä tilaajalle tehtäväluettelon, josta selviää sopimuksen tarkka sisältö.