LAADUKAS ISÄNNÖINTI

Isännöinti

Ammattitaitoinen isännöinti johtaa hyvään ja turvalliseen asuinympäristöön. Hyvä isännöinti suojaa osakkaiden omaisuuden arvoa ajan kuluessa. Yhtiökokous on taloyhtiön asioista päättävä toimielin. Taloyhtiön hallitus valmistelee päätettävät asiat yhtiökokoukselle, joten hallituksella on valtaa ja vastuuta. Hallituksen tehtävä on pohtia investointeja ja luonnostella sopivat ajankohdat investointien tekemiselle. 

Hyvä ammattitaitoinen isännöitsijä osaa tuoda taloyhtiön hallituksen kanssa päätettäviksi laaja-alaisesti taloyhtiön kuntoon, asuttavuuteen ja viihtyisyyteen liittyviä asioita. Isännöitsijä on asunto-osakeyhtiön toimitusjohtaja, jonka tärkein tehtävä on yhtiökokouksen ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa, lain määräyksiä noudattaen. Tämän lisäksi laissa on isännöitsijälle määritelty tiettyjä erityistehtäviä.

Isännöitsijän tehtävän keskeisin osa on huolehtia yhtiön normaalin toiminnan sujumisesta. Tehtävien moninaisuuden vuoksi ei voida luetella kaikkia isännöitsijän yksittäisiä tehtäviä. Ratkaisevaa on, että kokonaisuus toimii kustannustehokkaasti. Osan tehtävistä isännöitsijä hoitaa itse ja osaan hän voi tai hänen jopa pitää palkata asiantuntijoita.

Hallitus yhtiön johtavana hallintoelimenä valvoo isännöitsijän toimintaa ja voi antaa isännöitsijälle toimintaohjeita yksittäisten tehtävien suorittamisessa. Tehtävänsä isännöitsijän on suoritettava ammattitaitoisesti ja isännöinnin eettisiä ohjeita noudattaen.

Suomen Laatuisännöinti Oy antaa tarjouksensa yhteydessä tilaajalle tehtäväluettelon, josta selviää sopimuksen tarkka sisältö.

Taloyhtiön sivusto muodostaa tehokkaan viestintätavan. Sivusto mahdollistaa entistä ajantasaisemman tiedon välittämisen taloyhtiön eri käyttäjäryhmille. Asukkaat saavat viimeisimmät tiedotteet asumiseen liittyvissä asioissa. Hallituksen jäsenet voivat tutustua taloyhtiön hallintoon sivuston välityksellä. Sivusto toimii samalla myös taloyhtiön asiakirja-arkistona. Sivut palvelevat eri taloyhtiön asukkaita, osakkaita, hallituksen jäseniä sekä tilintarkastajia asumiseen sekä taloyhtiön hallinnoimiseen liittyvissä asioissa. Palvelun käyttö vaatii käyttäjätunnuksen sekä salasanan, joka on saatavissa taloyhtiön isännöitsijältä.