LAADUKAS ISÄNNÖINTI

Ammattitaitoinen isännöinti johtaa hyvään ja turvalliseen asuinympäristöön. Hyvä isännöinti suojaa osakkaiden omaisuuden arvoa ajan kuluessa. Yhtiökokous on taloyhtiön asioista päättävä toimielin. Taloyhtiön hallitus valmistelee päätettävät asiat yhtiökokoukselle, joten hallituksella on valtaa ja vastuuta. Hallituksen tehtävä on pohtia investointeja ja luonnostella sopivat ajankohdat investointien tekemiselle. Hyvä ammattitaitoinen isännöitsijä osaa tuoda taloyhtiön hallituksen kanssa päätettäviksi laaja-alaisesti taloyhtiön kuntoon, asuttavuuteen ja viihtyisyyteen liittyviä asioita.

Taloyhtiön sivusto muodostaa tehokkaan viestintätavan. Sivusto mahdollistaa entistä ajantasaisemman tiedon välittämisen taloyhtiön eri käyttäjäryhmille. Asukkaat saavat viimeisimmät tiedotteet asumiseen liittyvissä asioissa. Hallituksen jäsenet voivat tutustua taloyhtiön hallintoon sivuston välityksellä. Sivusto toimii samalla myös taloyhtiön asiakirja-arkistona. Sivut palvelevat eri taloyhtiön asukkaita, osakkaita, hallituksen jäseniä sekä tilintarkastajia asumiseen sekä taloyhtiön hallinnoimiseen liittyvissä asioissa. Palvelun käyttö vaatii käyttäjätunnuksen sekä salasanan, joka on saatavissa taloyhtiön isännöitsijältä.